Sunday, September 25, 2011

กิ่ง เหมือนแพร - อยากบอกเขาหรืออยากบอกฉัน

Ini merupakan lagu yang saya tengah seronok layan buat masa sekarang. Lagu Thailand yang ada kaitan dengan Cinta Tiga Segi ataupun kata lain Love Triangle.


Song: อยากบอกเขาหรืออยากบอกฉัน
Artist: กิ่ง เหมือนแพร
Album: A Little Big thing

เธอบอกว่าเธอรักฉันคนเดียว
คงบอกกับเขา อย่างนั้นเหมือนกัน
ฉันว่าเขาคงไม่ต่างจากฉัน
คงเจ็บไม่น้อย ถ้ารู้ว่ารักคนสองใจ

ไม่เห็นแก่ฉัน ก็นึกซะว่าเห็นแก่ความรัก
ฉันขอ ฉันขอไม่มากแค่เธอ ช่วยตัดสินใจ

อยากบอกเขาว่าเรารักกัน
หรืออยากบอกฉัน ว่าเธอรักใคร
ถ้ารักเขา เธอก็กลับไป ถ้าไม่ใช่ก็อยู่กับฉัน
อยากบอกเขาว่าเธอขอลา
หรืออยากบอกฉันว่าเราเลิกกัน
ฉันรับได้ ถ้าไม่เลือกฉัน
แค่อย่าบอกว่าเลือกทั้งสองคน

ความสุขจากการที่ได้รักใคร
คงไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกัน
อยู่แล้วหัวใจไม่อยู่กับฉัน
ก็อย่าเลยนะ ฉันว่าเธอน่าจะเข้าใจ

ไม่เห็นแก่ฉัน ก็นึกซะ ว่าเห็นแก่ความรัก
ฉันขอ ฉันขอไม่มากแค่เธอ ช่วยตัดสินใจ

อยากบอกเขาว่าเรารักกัน
หรืออยากบอกฉัน ว่าเธอรักใคร
ถ้ารักเขา เธอก็กลับไป ถ้าไม่ใช่ก็อยู่กับฉัน
อยากบอกเขาว่าเธอขอลา
หรืออยากบอกฉันว่าเราเลิกกัน
ฉันรับได้ ถ้าไม่เลือกฉัน
แค่อย่าบอกว่าเลือกทั้งสองคน

อยากบอกเขาว่าเรารักกัน
หรืออยากบอกฉัน ว่าเธอรักใคร

อยากบอกเขาว่าเรารักกัน
หรืออยากบอกฉัน ว่าเธอรักใคร
ถ้ารักเขา เธอก็กลับไป ถ้าไม่ใช่ก็อยู่กับฉัน
อยากบอกเขาว่าเธอขอลา
หรืออยากบอกฉันว่าเราเลิกกัน
ฉันรับได้ ถ้าไม่เลือกฉัน
แม้เธอไม่รักฉัน ฉันรักเธอ

Romanization:

Khong bok kạb k̄heā ỳāng nận h̄emụ̄n kạn
C̄hạn ẁā k̄heā khong mị̀ t̀āng cāk c̄hạn
Khong cĕb mị̀ n̂oy
T̄ĥā rū̂ ẁā rạk khon s̄ongcı

Mị̀ h̄ĕnkæ̀ c̄hạn
K̆ nụk sa ẁā h̄ĕnkæ̀ khwām rạk
C̄hạn k̄ho c̄hạn k̄ho mị̀ māk khæ̀ ṭhe ch̀wy tạds̄incı

Yāk bok k̄heā ẁā reā rạk kạn
H̄rụ̄ āk bok c̄hạn ẁā ṭhe rạk khır
T̄ĥā rạk k̄heā ṭhe k̆ klạb pị t̄ĥā mị̀chı̀ k̆ yū̀ kạb c̄hạn
Yāk bok k̄heā ẁā ṭhe k̄ho lā
H̄rụ̄ yāk bok c̄hạn ẁā reā leik kạn
C̄hạn rạb dị̂ t̄ĥā mị̀ leụ̄k c̄hạn
Khæ̀ ỳā bok ẁā leụ̄k thậng s̄ong khon

Khwām s̄uk̄h cāk kār thī̀ dị̂ rạk khır
Khong mị̀ cảpĕn t̂ong yū̀ d̂wy kạn
Yū̀ læ̂w h̄ạwcı mị̀ yū̀ kạb c̄hạn
K̆ ỳā ley na c̄hạn ẁā ṭhe ǹā ca k̄hêācı

Mị̀ h̄ĕnkæ̀ c̄hạn k̆ nụk sa ẁā h̄ĕnkæ̀ khwām rạk
C̄hạn k̄ho c̄hạn k̄ho mị̀ māk khæ̀ ṭhe ch̀wy tạds̄incı

Yāk bok k̄heā ẁā reā rạk kạn
H̄rụ̄ yāk bok c̄hạn ẁā ṭhe rạk khır
T̄ĥā rạk k̄heā ṭhe k̆ klạb pị t̄ĥā mị̀chı̀ k̆ yū̀ kạb c̄hạn
Yāk bok k̄heā ẁā ṭhe k̄ho lā
H̄rụ̄ yāk bok c̄hạn ẁā reā leik kạn
C̄hạn rạb dị̂ t̄ĥā mị̀ leụ̄k c̄hạn
Khæ̀ ỳā bok ẁā leụ̄k thậng s̄ong khon

Yāk bok k̄heā ẁā reā rạk kạn
H̄rụ̄ yāk bok c̄hạn ẁā ṭhe rạk khır

Yāk bok k̄heā ẁā reā rạk kạn
H̄rụ̄ yāk bok c̄hạn ẁā ṭhe rạk khır
T̄ĥā rạk k̄heā ṭhe k̆ klạb pị t̄ĥā mị̀chı̀ k̆ yū̀ kạb c̄hạn
Yāk bok k̄heā ẁā ṭhe k̄ho lā
H̄rụ̄ yāk bok c̄hạn ẁā reā leik kạn
C̄hạn rạb dị̂ t̄ĥā mị̀ leụ̄k c̄hạn
Mæ̂ ṭhe mị̀ rạk c̄hạn c̄hạn rạk ṭhe

0 comments: