Monday, January 9, 2012


"Kita takkan nampak persamaan jika terlalu memandang perbezaannya."

0 comments: